Platite putarinu
na najlakši
mogući način
Direktno kroz aplikaciju!
Bez dopune tagova!
Bez odlaska na prodajno mesto!
Preuzmite aplikaciju,
registrujte platnu karticu,
i poručite tag na kućnu adresu.
Registracija korisničkog naloga
u samo nekoliko koraka
Naručite tag
na kućnu adresu ili preuzmite lično
Personalizovan pristup
kroz vaš korisnički nalog
Pregled troškova
na mesečnom nivou
Detaljan pregled
po registraciji ili trasi puta
Jednostavno dodavanje
tagova i platnih kartica